Deň Zeme...

... tento rok pripadol na pondelok 22.apríla, keď sme si spolu s rodinnými príslušníkmi užívali Veľkonočné sviatky a zároveň aj prázdniny a dovolenku.Keďže nám osud našej planéty nesmie byť ľahostajný, my sme si tento významný deň pripomenuli pred prázdninami, v stredu 17.apríla.
Počas prvých troch hodín prebiehalo riadne vyučovanie. Po veľkej prestávke, po zvonení na 4.vyučovaciu hodinu v školskom rozhlase zaznel príhovor ku Dňu Zeme. Žiakom, učiteľom, vychovávateľom, ale i nepedagogickým zamestnancom sa prihovorili Paulínka, Sarka, Sabrinka a Matúš – žiaci 8.B triedy. Po príhovore na prvom stupni vyučovanie prebiehalo podľa rozvrhu, na druhom stupni žiaci pokračovali kvízom. Po odovzdaní odpoveďových hárkov žiaci pokračovali v tvorbe plagátov na rôzne témy – témy si jednotlivé triedy vyžrebovali. Boli nimi napríklad Život na poliach a lúkach, Chránené rastliny a živočíchy, Prečo chrániť našu Zem?, Život v moriach a oceánoch a Ako triediť odpad. Triedy si vyžrebovali aj svoju farbu a v tej farbe mali prísť žiaci oblečení. Počas tvorby plagátov učitelia vyhodnotili kvíz a 6 najúspešnejších žiakov za každú triedu bolo odmenených lízankou. O pol jednej sme sa zhromaždili v átriu školy a pokúsili sme sa vytvoriť obraz Zeme...žiaci v bielych tričkách pokryli Antarktídu a Arktídu, žiaci v zelených tričkách pevninu, žiaci v modrých tričkách oceány a moria a žiaci v čiernych tričkách obrys Zeme. Nie celkom sa nám to podarilo, nakoľko veľa detí nebolo prítomných.
Počas šiestej vyučovacej hodiny sme sa snažili vyzbierať odpadky na školskom dvore, popadané šišky, zametali sme multifunkčné ihrisko, snažili sme sa vrátiť vypadané kamienky na plochu workoutového ihriska. Deviataci odstránili vyschnuté stromčeky a posadili do črepníkov pred školou letničky.
Po skončení šiestej vyučovacej hodiny sa všetci žiaci rozpŕchli domov – na prázdniny, ale isto s dobrým pocitom na srdiečku....

Autor: Daniela Sadloňová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku