UČÍME SA POMÁHAŤ

Týmto heslom triedne pani učiteľky a vyučujúce NAV a OBV oslovili žiakov, aby sme sa zapojili do verejnej zbierky „TEHLIČKA 2019“, ktorú organizovalo seleziánske hnutie SAVIO.Ďalekú indickú oblasť Kéralu, nazývanú pozemským rajom vďaka kráse a rozmanitosti prírody, v auguste minulého roku postihli nečakané ničivé záplavy. Takmer jeden a pol milióna obyvateľov prišlo o strechu nad hlavou, o prácu, pôdu aj o budúcnosť.
Do vytvarovanej pokladničky deti prispievali najmenej 50-centovými mincami s výmenou za „tehličku“, ktorú nalepili na dolepovací plagát s budovou školy a domu.
Z 1.stupňa najviac prispel žiak Oliver Radošovský z 3. B triedy, z 2. stupňa žiaci 6. A a 7. B triedy.
Naša škola prispela na účet „TEHLIČKA 2019“ peknou sumou 255 eur!!! Všetkým darcom veľká VĎAKA !!!

Autor: B. Jánošová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku