Súzvuk vzájomnosti

Stretli sa v ňom tri generácie v miestnom Dome sociálnych služieb.Dňa 12. apríla vystúpili žiaci – najmä z 3. C – s pásmom Fašiangy-turíce v programe Vítanie jari. Nám patril úvod, nasledovali domáci účinkujúci a záver vyplnil speváckemu súboru Obstrleze. Začať program ako prví, našim deťom neprekážalo. Už dávno sa naň pripravovali . Zvesela spustili tančekmi, piesňami, básňami, hovoreným slovom. Po každom výstupe nasledoval potlesk. Babky deduškovia ocenili snahu aj šikovnosť našich účinkujúcich, objavila sa aj slzička.
Druhou odmenou bolo bohaté pohostenie – kofola, koláčiky, cukríky a nakoniec každý dostal čokoládového veľkonočného zajaca. P.učiteľka a pán vychovávateľ boli tiež poctení veľkonočným venčekom z prútia ozdobený húskou s húsatkami. Vyrobili ich šikovné ruky babičiek a možno aj deduškov. Rozlúčili sme sa s prísľubom, že nás ešte do konca šk. roka pozvú. Pozvanie sme prijali.

Autor: B. Jánošová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku