Krása a čaro ľudovej piesne...

Ľudová pieseň je kultúrnym dedičstvom našich predkov, ktoré si musíme vážiť a odovzdávať ďalším generáciám.Jej krása a čaro ožila v srdciach našich malých, ale aj veľkých „slávikov.“ Naša škola sa po dlhšej dobe zapojila do najstaršej celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019. Tento rok je to už 29.ročník.
Školské kolo sa uskutočnilo 11.apríla 2019. Súťažilo 34 detí z I. a II. stupňa. Žiaci sa na súťaž pripravili zodpovedne. Vybrali si piesne z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho folklórneho regiónu. Oceňujeme, že niektorí obohatili autentickosť ľudovej piesne aj typickým ľudovým oblečením – krojom. Výkony spevákov hodnotila porota v zložení pani učiteliek – Mgr. G. Groschmidtová, Mgr. M. Žáková, Mgr. M. Keráková. Žiaci súťažili v 3. vekových kategóriách.

I. kategória (1. – 3. ročník)
1. miesto - Sofia Malíšková (3.B)
2. miesto – Liliana Morávková (3.A)
3. miesto – Magdaléna Poláková (2.A), Mária Kátlovská (1.A)

II. kategória (4. – 6.ročník)
1.miesto – Zoja Ostrožlíková (4.B)
2.miesto – Sofia Varholáková (5.D), Dávid Nagy (5.D)
3.miesto – Dominika Keráková (4.A), Adam Beňo (5.A)

III. kategória (7. – 9.ročník)
1.miesto – Matúš Snoha (8.B)
2.miesto – Paulína Sasková (8.B)
3.miesto – Lenka Pastírová (7.A)


Do okresného kola, ktoré bude 2. mája v Pezinku v priestoroch KD, postupujú Sofia Malíšková, Zoja Ostrožlíková a Matúš Snoha. Čaká ich ešte neľahká úloha. Vybrať si a naučiť sa jednu pieseň zo Spevníčka Slávika Slovenska. Súťažiť budú s dvomi piesňami. Jednu pieseň budú spievať a capella a druhú so sprievodom hudobného nástroja. Víťazom gratulujeme a držíme palce!

Autor: M. Keráková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku