Deň Zeme v CVČ

Super program v CVČDňa 26.4. 2019 sa 7., 9. a 10 oddelenie pod vedením pani vychovávateliek Roštárovej, Michalcovej a Vojtekovej zúčastnili programu ku Dňu Zeme, ktorý organizovalo Centrum voľného času. Pedagogičky si pre deti pripravili bohatý program. Pred samotným začiatkom nás privítali, deťom povedali, aby vytvorili 6 skupín a vymysleli si názov skupiny. Mali plniť rôzne úlohy ako triedenie odpadu, zbieranie húseničiek zo stromov, sadenie semiačok, priradiť názov stromov k listom a nakoniec vymyslieť na určené slová básničky. Deti následne čakalo vyhodnotenie a pripravené občerstvenie. Deťom sa program páčil a už teraz sa tešia na ďalšiu akciu.
Nielen tieto oddelenia si pripomenuli Deň Zeme, ale aj 4. oddelenie pod vedením pani vychovávateľky Šándorovej si porozprávali o tomto dni, prečo je dôležitý, aké dary nám Zem dáva, ako ľudia znečisťujú našu Zem a ako ju my môžeme chrániť. Po rozhovore deti vytvorili krásny plagát, kde nadobudnuté vedomosti zhrnuli.
V 1. oddelení pod vedením pani vychovávateľky Andelovej v rámci mesiaca lesov a taktiež Dňa Zeme uskutočnili nasledovné aktivity: hra s textom Lastovička a Krahulíček, Eko hra Konvalinky (pantomíma) a Čo počujem v lese (zvuky), rozhovor Prostredie, v ktorom žijem, triedenie odpadu a jeho význam pre náš život. Deti sa zúčastnili aj súťaže Hniezdo, v ktorej si vyskúšali trpezlivosť a obetavosť vtáčích rodičov pri zaobstarávaní potravy pre svoje mláďatá.
V závere dňa deti zhotovili projekt ku Dňu Zeme - detský pohľad na možné riziká, ktoré ohrozujú našu planétu čím dali najavo, že našu Zem si treba chrániť a starať sa o ňu počas celého roka.

Autor: D. Roštárová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku