Okresné kolo BiO

V apríli sa na našej škole stretli najlepší riešitelia školského kola Biologickej olympiády v kategórii D (šiestaci a siedmaci, dokonca aj jedna piatačka z Modry) z okresu Pezinok.Súťažili v 2 kategóriách – teoreticko-praktickej, kde sa museli popasovať nielen s koreňom mrkvy a mikroskopom, ale aj s teoretickými otázkami. V projektovej časti sme sa dozvedeli o živote prísavníkov, ale aj o znečisťovaní životného prostredia.
Z našej školy sme držali palce Hanke Majerčákovej a Kubkovi Černému (obaja zo 6.B), ktorí sa Biologickej olympiády zúčastnili po prvýkrát a v teoreticko-praktickej časti sa stali úspešnými riešiteľmi.
Ďakujeme a držíme palce v ďalšom roku!

Autor: J. Golkovská

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku