Súťaž mladých zdravotníkov

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava – okolie organizuje každoročne v Senci okresnú súťaž družstiev mladých zdravotníkov.Tento rok sa po prvýkrát zúčastnili aj družstvá z našej školy. Samotnej súťaži predchádzala svedomitá príprava všetkých mladých zdravotníkov, ktorí museli zvládnuť nielen teoretické otázky o Červenom kríži, o poskytovaní prvej pomoci, ale aj praktické ošetrenie pripravených zranení - resuscitácia (masáž srdca a dýchanie z úst do úst), otvorená zlomenina predkolenia, mdloba, tržná rana na čele, či krvácanie z nosa. Zranenia figurantov vyzerali ako skutočné.
Naši mladí zdravotníci sa nezľakli, perfektne prezentovali vedomosti, zručnosti, ale aj obrovskú tímovosť a  v silnej konkurencii získali 2. miesto (družstvo DMZ II. – Veronika Bartková, Julka Hanzély, Miška Palkovičová, Emka Tomašková – z 8.A a Linda Cesneková z 8.B) 3.miesto (družstvo DMZ I. – Adamko Beňo, Danielka Filípková – z 5.A, Gabika Filípková – z 5.B, Livka Golkovská a Zojka Slamková – z 5.D). Obe družstvá stratili na víťazné tímy len jediný bod. O tom, že sme ako nováčik príjemne prekvapili, svedčia aj slová pani riaditeľky M. Halásovej: „Čakáme vás aj o rok“. My sa už teraz tešíme a radi prídeme.

Autor: J. Golkovská

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku