DEŇ MATIEK V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

Mama je to najkrajšie slovko, ktoré poznáme.Ma – ma, patrí medzi prvé slabiky, ktoré dieťa vysloví ako batoľa. Matkina láska, starostlivosť, obetavosť je nevyčísliteľná a nezameniteľná. Mama je len jedna, je modlou pre deti, ale aj pre všetkých, ktorí ju majú.
Obrovské poďakovanie za starostlivosť a každodennú lásku, ktoré matky našim deťom dávajú bola veľká kytica kvetov uvitá z básní, piesní a tancov, ktoré si pod vedením vychovávateľov pripravili deti zo školského klubu pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Kultúrne pásmo si mamičky vychutnali v podvečer 7. mája v školskej jedálni na našej ZŠ Na bielenisku. Všetkých 10 oddelení ŠKD sa predviedlo v plnej paráde ako výborní tanečníci, speváci či herci. Po vystúpení svojich „ratolestí “ mamičky odchádzali s úsmevom na perách, no mnohé aj so slzami v očiach.
Ďakujem všetkým pedagógom – vychovávateľom, ktorí nádherný program s deťmi nacvičili. Ďakujem všetkým – p. Andelovej, p. Pátkovi, p. Groschmithovej, p. Žákovej, ktorí sa organizačne podieľali na príprave, či zabezpečovaní dozoru počas vystúpenia tohto kultúrneho podujatia. Ďakujem celému vedeniu školy za podporu a výborné podmienky, ktoré celoročne poskytujú deťom v ŠK. Posledné poďakovanie patrí však Vám – mamičky našich detí za starostlivosť, lásku a výchovu.

Jana Krajčovičová, vedúca ŠKD

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku