Plavecký výcvik...

...na 2. stupniV termíne od 29.4.do 3.5.2019 prebiehal zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov šiesteho ročníka v Hip centre v Pezinku. Zúčastnilo sa ho 26 detí. Žiaci si hravou formou zopakovali základné plavecké zručnosti, zopakovali si základy techniky plaveckých spôsobov a následne sa v nich zdokonaľovali množstvom bazénov, ktoré odplávali v prípravných cvičeniach s rôznymi pomôckami. Výcvik žiaci ukončili porovnaním sa s ostatnými plavcami formou preteku. Odplávali na čas 25 m vybraným plaveckým spôsobom, v ktorom sa najviac zdokonalili počas výcviku. Za svoje výkony boli odmenení drobnými sladkosťami a diplomom.
Tešíme sa zo záujmu detí o športové akcie a zároveň ich chválime za disciplínu počas výcviku.

Autor: D. Petrášová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku