Prevencia je dôležitá!

Dňa 3.5. 2019 sa žiaci 8.A a 8.B zúčastnili zaujímavej prednášky.Túto prednášku si pre našich žiakov pripravil pán prokurátor JUDr. Miroslav Mihal z Okresnej prokuratúry v Pezinku.Okrem teórie o drogách a alkohole si žiaci vypočuli aj množstvo zaujímavých informácií o drogovej problematike na Slovensku. Pán prokurátor sa zameral najmä na mladých ľudí. Poukázal, najmä na neustále sa zhoršujúcu situáciu problému drog a alkoholu medzi čoraz mladšími a mladšími žiakmi.
Musíme si všetci uvedomiť, že užívanie alkoholu a fajčenie je dnes celospoločenský problém. Nesmieme byť pasívni ani my na školách! V rámci protidrogovej prevencie musíme žiakov informovať o nástrahách drog, alkoholu a iných návykových látok a hlavne pestovať v nich odmietavé postoje k ich konzumácii! Zároveň chceme zdôrazniť aj nevyhnutnosť pomoci a spolupráce zo strany rodičov.

Autor: J. Dupľáková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku