Beseda s včelárom

Dňa 23. a 24.5. 2019 poctil školu návštevou milovník včiel, p. včelár Kozický z Bratislavy.Besedy sa zúčastnili deti z 8. a 5. oddelenia. Na ďalší deň beseda pokračovala aj pre 1. a 6. oddelenie. V utorok 4.6. sa zúčastnia besedy ešte deti z 9. a 10. oddelenia.
Včelár priniesol deťom ukázať priehľadný prenosný úľ, v ktorom včielky usilovne pracovali a bzučali, taktiež rámik s plástom, ochranný odev používaný pri práci so včelami a mnoho zaujímavého. Rozprávanie včelára bolo veľmi pútavé a deti sa aktívne zapájali do rozhovoru. Na každú otázku p. Kozický vždy našiel odpoveď.
Beseda deťom veľa priniesla, dala mnoho poučného a najmä si mohli zopakovať vedomosti, ktoré sa v 2. ročníku v prvouke o včele medonosnej naučili. Záverom besedy bola chutná, sladká ochutnávka medov, ktoré včelár so sebou priniesol. Ďakujeme za krásnu, chutnú a náučnú prednášku.

Autor: Veronika Pešková 

Bol piatok, každý sa už tešil na nastávajúci víkend. Deti z 1.oddelenia s pani vychovávateľkou Andelovou však mali plnú hlavu očakávania z návštevy uja včelára. Nesklamal. Podľa detí bol profesionálny, láskavý a múdry. Beseda mala trvať hodinu, no deti mu kládli stále nové a nové otázky, ale za dverami už čakali deti zo 6. oddelenia pána vychovávateľa Pátka, tak sme sa museli s ním a s jeho sladkým medíkom a lízankami v rukách rozlúčiť. Dovidenia a tešíme sa aj na budúce.

Autor: K. Andelová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku