Nová skákačka

Tešíme sa :-)Milí kolegovia a rodičia školy,
máme na našom školskom dvore nové, hravé a farebné značenie pre deti. Chceme veľmi pekne poďakovať tým, ktorí ste sa zapojili do hlasovania (sútaže) za našu školu.
Vyhrali sme to!
ĎAKUJEME. 🙂Autor: Veronika Pešková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku