JE LEPŠIE RAZ VIDIEŤ AKO STOKRÁT POČUŤ

Naši terajší ôsmaci dňa 29.mája 2019 absolvovali ročníkovú exkurziu s literárno-dejepisnou tematikou / organizujeme ju každý školský rok/.Jej cieľom bolo zmapovať vývin spisovného jazyka a bližšie spoznať osobnosť Milana Rastislava Štefánika.
Prvou zastávkou bola dedinka Hlboké pri Senici. V Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana sme si vypočuli z nahrávky prierez jeho života a podielu na vzniku našej súčasnej slovenčiny. Vošli sme aj do jeho evanjelickej fary, priamo do izby, kde sa stretli zostavovatelia – Hurban, Hodža a Štúr. Prezreli sme si aj kostol, žiaci mohli vystúpiť na chór aj na kanceľ- kazateľnicu. Nakoniec sme šli na cintorín pokloniť sa Hurbanovi.
Bradlo – vzdali sme česť M.R.Štefánikovi a šli na Košariská. Tu sme si vypočuli fundovaný a veľmi zaujímavý výklad o živote a všetkých zásluhách nášho velikána.
V Naháči sme na fare bernolákovca Juraja Fándlyho obdivovali jeho osvieteneckú prácu a zanietenie. Vieme, že vypestoval jabloň, ktorá nekvitne, ale rodí.
Žiaci dostali množstvo informácií a zaujímavostí o miestach, okolo ktorých sme cestou prechádzali. Počas návratu odpovedali na testové otázky, ktoré v kocke sumarizovali nové poznatky. Exkurzia splnila svoj zámer do bodky.

Autor: B. Jánošová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku