Kampaň „Vypni telku, zapni seba!“

Aj tento školský rok sme sa od 27.5. do 2.6. zúčastnili celoslovenskej kampane „Vypni telku, zapni seba!“.Cieľom kampane bolo nahradiť televíziu, internet, mobil, tablet... vo voľnom čase skutočnými zážitkami a spoločenstvom s ľuďmi okolo seba (rodičmi, súrodencami, spolužiakmi, kamarátmi...).
Heslom tohtoročnej kampane bolo: Vysielame naživo. Na hodinách náboženskej a etickej výchovy sme sa snažili „vysielať na živo“ svoje zážitky z jednotlivých dní a inšpirovali sme našich žiakov, aby v tom pokračovali aj vo svojom voľnom čase.
Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí podporovali žiakov v tomto „vysielaní na živo“ a hlavne ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do kampane zapojili: ôsmakom, šiestakom, piatakom, a všetkým deťom na prvom stupni od prvého až po štvrtý ročník. Tento rok nás bolo naozaj veľa.
ĎAKUJEME.

Autor: M. Rigasová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku