Tehlička 2019

Aj tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky „TEHLIČKA“.Tohtoročným cieľom bolo v indickom štáte Kérala opraviť povodňou zasiahnuté domy, či nanovo postaviť tie úplne zničené a zároveň zabezpečiť spôsob živobytia pre najviac zasiahnuté chudobné rodiny. Projekt uprednostnil rodiny, ktoré sú z ekonomicky slabších oblastí a žijú pod hranicou chudoby.
Na hodinách náboženskej a etickej výchovy sme žiakom predstavili tento projekt, jeho cieľ a tento školský rok sa nám podarilo vyzbierať 255,- €.
Chceme poďakovať mnohým žiakom, ktorí prispeli z vlastných usporených peňazí, ktoré priniesli zo svojej pokladničky. Ďakujeme učiteľom etickej výchovy a p. učiteľke J. Milkovej, ktorá úžasne podporila svoju triedu a spolu s ňou vyzbierali, krásnu sumu a p. učiteľke B. Jánošovej za jej obetavú podporu žiakov.
Tento rok dve triedy 6.A a 7.B boli odmenené sladkým koláčikom za najvyšší finančný príspevok do zbierky Tehlička.
Veríme, že v tomto krásnom delení sa, budeme pokračovať aj budúci školský rok.

Autor: M. Rigasová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku