Katechézy Dobrého pastiera

Tento školský rok sme žiakom na hodinách náboženstva prvého stupňa, hlavne tretiakom ponúkli katechézy Dobrého pastiera.Cieľom katechéz Dobrého pastiera je prehĺbiť u detí vzťah s Bohom. Tento koncept je založený na pedagogike Márie Montessori a je zameraný na spoznávanie Božej lásky cez priamu skúsenosť. Katechézy sú rozšírené po celom svete už viac ako 60 rokov a na Slovensko sa dostali pred 3 rokmi. Žiakom sme ponúkli možnosť hlbšie spoznať a pochopiť jednotlivé predmety, ktoré sa používajú pri slávení sv. omše a sprítomňujú nám živého Ježiša Krista.
Žiakom sa hodiny katechéz Dobrého pastiera veľmi páčili, mohli si sami vyskúšať: ako pripravím oltár, čo na ňom má a nemá byť, ako to tam mám položiť a iné...
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri realizácii týchto katechéz a hlavne žiakom, ktorým sa tieto katechézy páčili.

Autor: M. Rigasová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku