Exkurzia v OLO spaľovni odpadu

Dňa 5.6.2019 sa žiaci 9.A a 8.B triedy pod vedením pani učiteľky Goliášovej a pani učiteľky Veselkovej zúčastnili exkurzie v  OLO – bratislavskej spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle.Po príchode nás privítali milé pracovníčky a rozdelili nás do dvoch skupín. Povinnou výbavou bola pevná obuv. Prilbu a reflexnú vestu každému zapožičali. Práve tu sa žiaci mohli dozvedieť množstvo zaujímavých a užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom. Zaujímavou a interaktívnou formou sa žiaci mohli zoznámiť s tým, ako sa odpad správne triedi a čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby / kontajnera, cez triedenie až po energetické využitie. Súčasťou návštevy OLO Centra bola aj exkurzia v spaľovni odpadu. Čo sa nedá zrecyklovať, prípadne skompostovať, vozí sa  v Bratislave do spaľovne odpadu, v ktorej sme si pozreli  riadiace stredisko, privážanie odpadu, veľkokapacitné odpadové jamy. Dozvedeli sme sa viac o chemickej úprave odpadu, o procese spaľovania a následného spracovania vedľajších produktov.
Prostredníctvom tejto exkurzie  sme si mohli opäť  uvedomiť, aká dôležitá je pre nás čistota vody, pôdy a vzduchu a ako každý z nás môže svojim zodpovedným správaním prispieť k zlepšovaniu prostredia okolo nás.

Autor: K. Veselková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku