5. odd. v Malokarpatskom múzeu

Dňa 13.6. sa deti 5. oddelenia ŠKD pri ZŠ Na bielenisku pod vedením vychovávateľky Šimonovičovej vybrali na návštevu do Malokarpatského múzea.Tentokrát to bola zaujímavá výstava pána Ondreja Pijaka - Krivý svet. Múzejné pedagogičky pripravili pre deti program, kde sa deti hravou formou ocitali vo svete fantázie. Po prívítaní teta Vanda vtiahla deti do nekonečného priestoru čarovnej imaginácie, pokrivenej reality. Na vystavených dielach vysvetľovala deťom problematiku perspektívy a ilúzie.
V múzeu sa ozývala živá, pracovná atmosféra, deti súťažili v skupinách a pohotovo reagovali na otázky. Správanie detí mohlo byť aj trošku lepšie, usúdili niektoré deti po programe.
Samotné reakcie detí, čo sa im páčilo, nepáčilo :
Eliška - Páčilo sa mi všetko, bola sranda, aktivita, iluzionistické obrázky, na ktorých sme hľadali tváre, viac osôb.
Lucka - Hľadanie časti obrázkov na obrazoch uja maliara.
Jakubko - Páčilo sa mi hľadanie obrázkov v skupinách.
Peťka - Hľadanie obrázkov v miestnostiach múzea a ich značenie od 1 do 5. Jakub - Ilúzie.
Nelka - Nepáčil sa mi hluk, správanie niektorých detí.
Miško - Páčilo sa mi všetko.
Peťko - Páčilo sa mi všetko - krivé obrazy, hľadanie obrázkov. Som šťastný, že sme získali 1. miesto. Najviac sa mi páčilo , že napriek správaniu niektorých detí, nám vychovávateľka Anička dovolila kúpiť zmrzlinu.
Ďakujeme múzejným pedagogičkám , aj celému vedeniu múzea za krásne, kreatívne programy, ktoré pre deti pripravujú počas celého školského roka.

Autor: vych. A Šimonovičová,5.odd. ŠKD

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku