Učíme sa parkovať

Náš projekt "Učíme sa pomáhať" bol úspešný a preto pokračujeme druhým: Učíme sa "parkovať".My, žiaci, prichádzame s nápadom na vybudovanie stojiska na zaparkovanie a uloženie bicyklov a kolobežiek. V spolupráci s vedením školy a dospelými chceme vybudovať miesto pre svoje dopravné prostriedky. Nechceme byť "deti zadných sedadiel"! Navrhli sme miesto a spôsob parkovania. Necháme priestor aj kvetom. Dopravnú výchovu máme v škole, tak teraz si to vyskúšame v praxi.

TAK HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT V PEZINSKOM TESCU! ĎAKUJEME!Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku