Happy English 2019

Podobne ako po iné roky, aj v tomto školskom roku, sme na 1. stupni zorganizovali súťaž venovanú prezentácii básní, prozaických textov a piesní v anglickom jazyku Happy English.Na konci mája sa v učebni anglického jazyka stretlo 28 žiakov z 1.- 4 ročníka. A hoci prváčikov bolo v tomto roku menej, vyučujúce potešila účasť žiačky 5. ročníka, Michelle Džoganíkovej, ktorá prezentovala nielen svoju snahu, ale najmä nesmierny záujem o anglický jazyk.
Porota v zložení vyučujúcich Mgr. Márie Žákovej, PaedDr. Jany Čavoš, PhD. a Mgr. Ivety Bakovej mala ťažkú prácu.
Napokon rozhodla takto:

Kategória Pieseň – Song:

1.-2.ročník:
1.miesto – Natália Virágová
2.miesto- Natália Švrlingová
3.miesto – Matúš Herstek

3.ročník:
1miesto – Liliana Morávková
2.miesto - Sarah Hruznarová
3.miesto – Lucia Mifkovičová
Špeciálna cena za umelecké stvárnenie – Nataška Bačová

4.ročník:
1.miesto – Ester Bieliková
2.miesto – Viktória Turanská
3.miesto – Eliška Hrbeková

Špeciálne ocenenie:
Michelle Džoganíková
Lukas Kovaľ

Kategória Poézia – Poetry:

1.miesto – Aďka Filípková
2.miesto – Nevena Dukin
3.miesto – Július Bittner

Veríme, že aj v budúcnosti sa podarí zorganizovať túto súťaž. Tešíme sa, že sa do nej zapojí čo najviac žiakov, ktorí chcú všetkým ukázať krásu anglického jazyka prostredníctvom piesní či básní.

AutorMgr. Iveta Baková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku