Prednáška Zero Waste Slovakia

Dňa 18. 6. 2019 zorganizovala pani vychovávateľka Pešková vo svojom 8. oddelení interaktívnu náučnú prednášku.K tomuto oddeleniu sa pripojilo aj 4. oddelenie pani vychovávateľky Šándorovej. Túto zaujímavú prednášku nám odprezentovala pani Petra Slezáková zo Zero Waste Slovakia a prišla nám porozprávať o tom, ako žiť bez odpadu, resp. ako môžeme v bežnom živote minimalizovať množstvo vyprodukovaného odpadu. Počas prednášky sa žiaci naučili veľa potrebných vecí, ktoré by sme mali vniesť do nášho každodenného života, aby sme dokázali chrániť seba, životné prostredie a pod.
Deti si zahrali aj hru a dostali sme cenné rady, ako tieto zásady aplikovať a pretaviť do života.Verím, že v dnešnej dobe, keď je táto téma stále horúca a v mnohom medializovaná si aj deti zapamätali a odniesli mnoho praktických a užitočných rád. 

Autor: Veronika Pešková 

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku