LETNÁ OLYMPIÁDA NETRADIČNE

Dňa 20.6. sa na šk. dvore počas ŠKD konala celoklubová akcia letnej olympiády, ktorá bola tak trochu netradičná.Do športovania sa zapojili všetky oddelenia našej školy a každá pani vychovávateľka/vychovávateľ mala/mal na starosti jedno stanovište, na ktoré dohliadal a koordinoval ho. Zasúťažili sme si na multifunkčnom ihrisku v skoku vo vreci, v preťahovaní lanom a taktiež vo floorballe s výstrelom na bránku. Na workoutovom ihrisku zase prebiehali iné disciplíny, kde sa deti mohli krásne rozhýbať (drepy, kliky, brušáky, preskoky, kľučkovanie, rúčkovanie a i.). Na terasách hrala výborná hudba s letnými hitmi a deti sa zabávali a tancovali na tejto veselej diskotéke.
O krásnu balónovú výzdobu so stužkami sa postarali žiaci z oddelení ŠKD. Pohyb patrí neodmysliteľne k zdravému životnému štýlu a preto aj my k tomu vedieme naše deti. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým vychovávateľom za perfektne pripravenú akciu. Dobre sme sa na nej zabavili a zašportovali si.

Autor: Veronika Pešková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku