Pripravujeme pre Vás

Vybudovanie stojiska (parkoviska) pre bicykle.

Naša škola bola úspešná pri získavaní podpory pre zámer – vybudovanie stojiska (parkoviska) pre bicykle a kolobežky.

Doprava okolo školy sa najmä v ranných hodinách zhusťuje a komplikuje. Teší nás, že žiaci využívajú na cestu do školy nemotorové dopravné prostriedky. Tie si chcú bezpečne „zaparkovať“. Stojany pri školskej bráne kapacitne nepostačujú. Preto sme sa spolu so žiakmi rozhodli riešiť odloženie žiackych „dopravných prostriedkov“ vybudovaním čiastočne chráneného stojiska v tesnej blízkosti budovy školy.

Cieľom zmien v prednej časti školského dvora je vybudovanie stojiska pre bicykle a kolobežky. Povrch bude spevnený zatrávňovacou dlažbou. Stojany poskytnú útočisko pre zamknuté bicykle a kolobežky.

Okolitá zeleň bude v čo najväčšej miere ponechaná a doplnená veľkoobjemovými črepníkmi s kvetmi a bylinkami.

Na finálnej úprave sa budú podieľať žiaci, aby si priestor dotvorili podľa svojich predstáv a naučili sa ho zmysluplne a účelne využívať.

Ďakujeme nadáciám Veolia a Tesco za materiálnu podporu.Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku