Deň športu na 1. stupni

Deň športu na 1. stupni

13.9. v piatok sa na našej škole konal Deň športu. Pri behu zdravia sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Dievčatá a chlapci behali na ihrisku ZŠ J. Kupeckého.

Fotogaléria Behu pre zdravie

Prvý a druhý ročník si odbehol jedno kolo a tretiaci so štvrtákmi dve kolá. Najviac sa darilo týmto žiakom:

1.ročník - Dievčatá:
 1. miesto: Mališková 1.B
 2. miesto: Zápražná 1.B
 3. miesto: Koczúrová 1.A
1.ročník - Chlapci:
 1. miesto: Roth 1.A
 2. miesto: Sabo 1.B
 3. miesto: Leško 1.A
2.ročník - Dievčatá:
 1. miesto: Hasová 2.C
 2. miesto: Ančicová 2.B
 3. miesto: Vargová 2.B
2.ročník - Chlapci:
 1. miesto: Bittner 2.A
 2. miesto: Vicen 2.C
 3. miesto: Rozbora 2.A
3.ročník - Dievčatá:
 1. miesto: Vorošová 3.B
 2. miesto: Ježoová 3.C
 3. miesto: Michalová 3.A
3.ročník - Chlapci:
 1. miesto: Tichý 3.A
 2. miesto: Suran 3.B
 3. miesto: Tengeri 3.C
4.ročník - Dievčatá:
 1. miesto: Lešková 4.A
 2. miesto: Černíková 4.B
 3. miesto: Vorošová 4.C
4.ročník - Chlapci:
 1. miesto: Bauml 4.C
 2. miesto: Dugovič 4.C
 3. miesto: Korček 4.C

Všetkým výhercom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov aj do budúcnosti.

Mgr. Peter TichýAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku