September v ŠKD (2019)

Čo nového v septembri 2019 v ŠKD...

Školský rok sa len nedávno začal a už máme mesiac za sebou. Malí prváčikovia sa pomaličky adaptujú na systém školy a ŠKD.

Viaceré pani vychovávateľky navštívili detské oddelenie Malokarpatskej knižnice - či už v meste alebo pobočku na Cajle. Potešili nás tri výhry v literárno - výtvarnej súťaži za mesiac jún.  Ocenené boli deti z bývalej 1.B - Nelka Velčíková a Mojmír Šindler za výtvarnú časť a Peter Keseli za literárnu časť. Pracovali pod vedením pani vychovávateľky Šimonovičovej. Srdečne gratulujeme.

Štyri oddelenia ŠKD sa zúčastnili krásnej tvorivej aktivity v CVČ - Remeselné mestečko ( 13.9.-  5. oddelenie s pani vychovávateľkou Michalcovou a 6. oddelenie s pani vychovávateľkou Roštárovou a 27.9. - 2. oddelenie s pani vychovávateľkou Šimonovičovou a 8. oddelenie s pani vychovávateľkou Peškovou). Deti sa zahrali na malých remeselníkov. Pracovali v štyroch skupinách. Vyrobili si vrtuľky z papiera, modelovali rôzne koláčiky a ozdôbky zo slaného cesta, pečiatkovali zemiakovými výtlačkami na textil - modrotlač. Najnáročnejšie bolo obaliť kartónové srdiečka alebo húsku senom a dotvoriť ich látkou. Práca im išla od ruky. Podujatie bolo veľmi zábavné a kreatívne. Konalo sa vonku, pred areálom CVČ. Pani vychovávateľky a pán vychovávateľ sa deťom ochotne venovali. Ďakujeme touto cestou všetkým, najmä pani riaditeľke CVČ za jedno nádherné popoludnie. Radi uvítame aj ďalšie aktivity.

Deti z 2. oddelenia taktiež využili možnosť zberu gaštanov v parku a okrem výrobkov priniesli do školy ešte 17 kg gaštanov.

V nedeľu 22.9. boli deti v KC na divadelnom predstavení z cyklu Ahoj rozprávka. Divadielko INA deti zaujalo. Dúfame, že v októbri sa zúčastní detí viac. Začína sa totiž nový ročník a budeme zbierať podpisy hercov.

Vychovávateľky ŠKD robia s deťmi rôzne aktivity, či už športové alebo tvorivé, o čom svedčí aj výzdoba tried a chodieb školy.


2. oddelenie ŠKD, vychovávateľka A. Šimonovičová

Naša fotogaléria...

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku