Imatrikulácia prvákov

Prijatie prvákov do radov školy

Deň 17. október bol deň s veľkým „D“ pre našich prváčikov. Pani riaditeľka ich slávnostne „pasovala“ za žiakov našej školy. Pri tejto príležitosti si pripravili krátky program, v ktorom sa predstavili s básničkami, piesňami, ba aj veselou anglickou pesničkou. Prváci sa vo svojom sľube zaviazali, že budú vzornými žiakmi nielen v učení, ale aj v správaní. Za odmenu dostali od svojich pani učiteliek peknú medailu. Na záver programu zaznela Prvácka hymna.

Našim prváčikom želáme veľa šťastia, úspechov, dobrých známok, dobrých kamarátov a veľa krásnych zážitkov v školskom prostredí.

A. RusnákováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku