Čítanie v Malokarpatskej knižnici

V Malokarpatskej knižnici

V utorok 22.10. prijali deti 7. oddelenia pozvanie do Malokarpatskej knižnice na čítanie pani spisovateľky Veroniky Šikulovej. Podujatie bolo vybavené pani vychovávateľkou Šimonovičovou z jedného dňa na druhý. Keďže sa mala čítať knižka Danka a Janka, pani vychovávateľky sa dohodli a do knižnice išla väčšia časť druhákov.

V knižnici detičky pekne privítala pani spisovateľka a predstavila deťom pani spisovateľku z Rozhlasu Junior - Veroniku Dianiškovú, ktorá celé čítanie nahrávala.

Pani Šikulová najskôr prečítala deťom báseň od Ľubomíra Feldeka - Rozprávka o veľkom hlade. Deti napäto počúvali. Potom nasledovalo čítanie z knižky Danka a Janka - O Gevenduche. Aj to sa nahrávalo - pani Veronika pekne čítala do veľkého mikrofónu. Potom pani redaktorka z rozhlasu nahrávala aj deti. Pýtala sa ich, aké knižky rady čítajú, akí sú ich obľúbení hrdinovia, čo sa im na knižkách páči.

V závere krásneho popoludnia si deti ešte prezerali a vypožičali knižky.

Ďakujeme za jedno nádherné popoludnie, ktoré sme s deťmi v knižnici zažili. Ďakujeme pracovníčkam Malokarpatskej knižnice, pani spisovateľke Šikulovej, pani redaktorke Dianiškovej a aj rodičom, ktorí umožnili svojim detičkám knižnicu navštíviť tak veľmi narýchlo.

Ďakujem aj pani vychovávateľke Jurišovej za ústretovosť a promptnú spoluprácu pri tejto akcii.

Autor: Anna Šimonovičová, vychovávateľka ŠKD

Fotogaléria...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku