Svetový deň výživy

Vyhodnotenie Svetového dňa výživy

Pri príležitosti Svetového dňa výživy - 16.októbra - sa na našej škole uskutočnili viaceré aktivity.

Žiaci 2.A a 4.A sa s pani učiteľkami vybrali na exkurziu do Dunajskej Lužnej (Dobré jablká), žiaci 3.B si pripravili na pracovnom vyučovaní šaláty, no ani ďalšie triedy sa nenechali zahanbiť, deti priniesli rôzne druhy ovocia a zeleniny a zdravé dobroty z nich.

Pani učiteľka Prihel Žáková zhrnula aktivity 4.C nasledovne: "Žiaci 4.C tento týždeň hodovali. Pri príležitosti Dňa zdravej výživy spoznávali a ochutnávali rôzne druhy nášho aj cudzokrajného ovocia a zeleniny. Písali recepty a pripravili si obložené chlebíky. Týždeň zakončili ovocnými koláčmi, ktoré upiekli dievčatá. Niektoré spolu s mamou a niektoré samy. Deti prežili výnimočné chvíle, na ktoré sa tešili. Srdečná vďaka patrí rodičom za ústretovosť"

Ani žiaci na 2. stupni nezaostali. Každá trieda si vopred vyžrebovala jeden druh ovocia alebo zeleniny a ich úlohou bolo pripraviť jedlo, ktorého súčasťou bol vyžrebovaný druh, napísať recept, pripraviť miniplagátik s pozitívnymi účinkami svojho ovocia alebo zeleniny, nástenku v triede a zložiť básničku. S úlohami si poradili výborne, a tak sme mali možnosť ochutnať rôzne nepečené torty, šaláty, nátierky, limonády, dokonca aj zmrzlinu. Svoje výtvory prezentovali pred ostatnými, ktorí rozhodli o víťazoch v jednotlivých kategóriách:

NAJjedlo - 6.D - Hrušková torta s hruškovou limonádou
NAJplagátik - 8.B - Hrozno
NAJbásnička - 8.B - Hrozno

O poslednej kategórii rozhodovali pani učiteľky a najkrajšou nástenkou sa stala nástenka o hrozne (8.B).

Aj keď išlo o medzitriednu súťaž, najdôležitejším nebolo samotné víťazstvo, odmenení boli drobnosťou všetci, ale čas, ktorý deti strávili spolu so svojimi pani učiteľkami a pánmi učiteľmi a nové informácie a nápady, ktoré si navzájom odovzdali.

Odmenou bol aj obed, ktorý si mohli deti vybrať vopred hlasovaním: kurací plátok na prírodno s ryžou, ktorý zvíťazil nad lososom s bylinkami, bulgur grilparty a paellou s kuracím mäsom. Najväčším zážitkom pre všetkých bolo, že si šalát mohli deti namiešať samy :-)

Ďakujem pani učiteľkám Chripkovej, Krekáčovej, Sadloňovej, Vittekovej, pani kuchárkam s pani vedúcou za pomoc a spoluprácu, pani učiteľke Sadloňovej a pani asistentke Slimákovej za jabĺčka a dobroty pre víťazov.

Autor: Janka GolkovskáAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku