Pozvánka na triedne schôdzky v novembri

Stretnutie s učiteľmi

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia 14.11.2019 medzi 15:00 a 18:00 h. v jednotlivých triedach.

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku