30. výročie novembrových udalostí v Pezinku

Spomienka na udalosti novembra 1989

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa vo štvrtok 14.11.2019 zúčastnili spomienkovej besedy organizovanej mestom Pezinok. K blížiacemu sa 30. výročiu udalostí zo 17. novembra 1989 pozvali na pódium aktérov revolučných zmien v Pezinku. Pripomenuli žiakom autentické okamihy, ktoré viedli k pádu totalitného režimu a k vzniku demokratických štruktúr, ako ich poznáme dnes.

Zaspomínali sme si na pomery, ktoré vládli v totalitnej spoločnosti. Na zákazy a príkazy, ktoré sú dnes pre nás neskutočné a nepredstaviteľné.

Úlohou spomienkovej udalosti bolo priblížiť žiakom význam zmeny, ktorá 17.11. 1989 začala a vďaka ktorej sa môžeme dnes slobodne vyjadrovať, stretávať, cestovať , vzdelávať a hlavne myslieť.

Sprievodnou akciou je výstava výtvarných prác žiakov pezinských škôl (prispela aj naša škola) a predmetov súvisiacich s bežným životom spred roka 1989 (prispeli aj naši pedagógovia).

Ak si chcete zaspomínať na časy minulé a pozrieť si „retro predmety“, ktoré boli súčasťou bežného života, navštívte Kultúrne centrum – výstavu nájdete na 1. poschodí.

PaedDr. Erika Goliašová

Fotogaléria...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku