Interaktívny workshop - Lesná škôlka v ŠKD

Sokoliari majstra Vagana

V piatok 15.11. 2019 nás poctili svojou návštevou Sokoliari majstra Vagana zo Starej Ľubovne a predviedli našim deťom z ŠKD profesionálne vystúpenie s dravcami, ktoré bolo dynamické, hravé a odborne komentované. Sokoliari si pre nás pripravili malé druhy dravcov, akými sú napríklad sokol myšiar, či sokolík pestrý, ktorý skákal odvážnym vybraným deťom z čiapky na čiapku. Taktiež priniesli aj malú sovičku plamienku driemavú a výra skalného, ktorí poletovali nad hlavami detí. Z väčších dravcov nám priniesli ukázať orla skalného. Deti sa dozvedeli niečo zo života týchto nádherných tvorov. Okrem dravcov nám sokoliari priniesli na ukážku predmety z lesa (kôru stromov, drevo opracované bobrom, parohy zo srnca, daniela, či srsť líšky, kuny a iné), aby si deti lepšie vedeli predstaviť, o čom nám sokoliari rozprávali. Zároveň hravou formou previedli deti životom lesa.

Toto zážitkové učenie - Lesná škôlka - sa deťom a pani vychovávateľkám veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé interaktívne workshopy, ktoré nás čakajú v novom roku v našom ŠKD.

Mgr. Veronika Pešková, vychovávateľka ŠKDAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku