Návšteva na zámku

Žiaci 4.B si prehliadajú zámok Šimák.

V pondelok 18.11. sme mali v 4.B neobvyklé vyučovanie. Tretia vyučovacia hodina bola kratšia, lebo sme sa vybrali na dohodnutú prehliadku Zámku Šimák Pezinok. Už po príchode na nádvorie nás očarila krásna fontána a majestátne schodisko. Neodolali sme túžbe po peknej fotke, ktorú môžete vidieť v galérii našej školy.

Odtiaľ sme sa v sprievode pani učiteľky a pani vychovávateľky Aničky Šimonovičovej vybrali do zrekonštruovaných priestorov zámku. Sprievodca nás previedol osemstoročnou históriou tohto ojedinelého vodného zámku na Slovensku. Dozvedeli sme sa o majiteľoch zámku. Bolo ich veľa a zámok napokon dostal ako zálohu Ivan Krušič a po ňom Štefan Illésházy s manželkou Katarínou Pálffy. Tento pár nemal následníka a odišiel zo zámku. Po nich bolo v zámku ešte veľa majiteľov. Zámok bol zničený a aj rekonštruovaný. Keď majitelia zámku odchádzali, vzali všetko a strhávali aj tapety zo stien. Mysleli si, že tam nájdu poklady. Terajší majiteľ zámok zrekonštruoval a dal na steny nové tapety. Počas prehliadky sme videli nielen historický nábytok, ale aj modernú zbierku umenia slovenských i zahraničných umelcov. Obdivovali sme najmä obrazy, tapisérie, intarzované či zlatými niťami vyšívané kabinety. V spálni nás zaujala nielen veľkosť postele, ale aj jej rezba. V kaplnke bolo vzácne sklo. Nad kaplnkou boli mreže, za ktorými sa zvykli modliť majitelia zámku. V inej časti sme si prezreli motorky. Nie všetky motorky boli opravené. Boli staré, ale pekné.

V závere prehliadky sme sa presunuli do veľkej, zlatom zdobenej sály. Práve ju pripravovali na koncert.

Prehliadka zámku sa nám páčila. Boli sme veľmi spokojní.

Mgr. Iveta Baková a žiaci 4.B - Sebastiánko Buchlák a Tomáško Chovanec

Fotogaléria...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku