Európsky týždeň boja proti drogám 2019

Bojujeme proti drogám...

3. ročník celoškolskej súťaže sa niesol v duchu hesla "Naša škola bojuje proti drogám!"

Žiaci I. a II. stupňa sa snažili vytvoriť PLAGÁT s protidrogovou tematikou. Naši žiaci vytvorili zmysluplné a originálne diela. V porovnaní s 1. a 2. ročníkom tejto súťaže vidíme značný posun v originalite a kreativite našich žiakov. Súčasťou niektorých plagátov sú aj zmysluplné básne a texty s touto problematikou.

Po náročnom rozhodovaní sme udelili miesta nasledovne:

I. stupeň

  1. miesto 3.A
  2. miesto 3.C
  3. miesto 3.B

II. stupeň

  1. miesto 5.B
  2. miesto 5.A a 6.A
  3. miesto 6.B a 5.C

Víťazom srdečne gratulujeme!

Všetkým zúčastneným triedam ďakujeme za ich snahu, originalitu a kreativitu . Aj touto aktivitou naša škola znovu dokázala, že nám táto téma nie je ľahostajná!

Mgr. Jana DupľákováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku