Školská liga v stolnom tenise, ročník 2019/2020

Stolný tenis v škole...

V novej sezóne 2019/2020 máme v školskej lige - stolný tenis - prihlásených spolu 23 žiakov v rôznych kategóriách. Úvodný turnaj máme za sebou, športovci bojovali z plných síl. Ďakujeme všetkým hráčom, ktorí reprezentujú našu školu v tomto športe. Najlepšie výsledky dosiahli:

Kategória staršie žiačky a dorastenky:

  1. miesto - Eliška Štullerová, 9.A
  2. miesto - Janka Straková, 7.B
  3. miesto - Vanda Vanišová, 5.A

Kategória starší žiaci a dorastenci:

3. miesto - Damián Drahoš, 6.D

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

Jana Krajčovičová, vedúca družstvaAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku