Úhrada čiastočného príspevku na prevádzku školskej jedálne

Prevádzka jedálneVážení rodičia,

pripomíname Vám, že na účet školskej jedálne pri ZŠ:
SK60 5600 0000 0066 0748 4002,
je potrebné do 20.1.2020 uhradiť čiastočný príspevok na prevádzku školskej jedálne (režijné náklady - podľa VZN č.4/2019):

1.stupeň:
Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ sumu:
30,00 €/ 2.polrok

2.stupeň
Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ sumu:
30,00 €/ 2.polrok

V tejto sume sú zahrnuté:
Úhrada režijných nákladov 0,30 €/dieťa/deň, t. j. platba vo výške 30,00 €/ za 2.polrok.Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku