Putovná výstava v ŠKD – Fyzikálne pokusy

Fyzika v ŠKD...

Vo štvrtok 30.1.2020 sa u tretiakov ôsmeho a štvrtého oddelenia v ŠKD konalo zážitkové učenie fyziky formou pokusov, ktoré predviedlo Levické združenie Spoznávaj vedu. Celé stretnutie viedla pani Fekečová, pokusy boli sprevádzané jej odborným výkladom a aktívni dobrovoľníci mohli priamo pri pokusoch asistovať. Deti sa tak mohli dozvedieť o zákonitostiach trenia, prúdenia vzduchu, stability telies a veľa, veľa ďalšieho...

Tieto vedecké a technické disciplíny vníma mládež ako niečo náročné, či problematické. Preto cieľom akcie bolo vzbudiť záujem u detí a ukázať im, že tieto disciplíny sú nielen zaujímavé, ale dajú sa ľahšie pochopiť skúmaním a bádaním. So samotným predmetom fyzika sa stretnú až na druhom stupni, no už teraz mohli spoznať tajuplné stránky tejto vedy.

Atraktívnosť celej akcii dodával fakt, že pani Fekečová veľmi dobre vedela deťom vysvetliť postupy i deje, a najmä interaktívne viedla celú výstavu. Do procesu zapojila aj deti, ktorým sa samozrejme páčilo pri pokusoch asistovať.

Naši tretiaci v ŠKD zažili spolu s pani vychovávateľkami jedno nezabudnuteľné popoludnie plné zaujímavých pokusov, za čo sa chceme poďakovať šikovnej pani Fekečovej a jej OZ.

Veríme, že sa čoskoro opäť uvidíme pri ďalších zaujímavých programoch, ktoré jej OZ ponúka.

Mgr. Veronika PeškováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku