Karneval

Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde.....

Dňa 31.1.2020 sa na našej škole konal karneval. Žiaci prvého stupňa sa poprezliekali do rôznych masiek a vytvorili úžasnú čarovnú atmosféru. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Do sýtosti sme sa vytancovali a zabavili až do úplného konca.

Mgr. Monika Kalná

Fotogaléria...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku