Expert Geniality - výsledky

Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry...

Dňa 28. novembra 2019 sa prihlásení žiaci zúčastnili celoslovenskej korešpondenčnej súťaže Expert Geniality a dnes už poznáme výsledky.

Súťažné témy pre piatakov aj šiestakov boli rovnaké: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Z celého Slovenska súťažilo 2128 piatakov a 1710 šiestakov (všetkých súťažiacich - od piatakov po stredoškolákov - bolo 13 828).

Spomedzi piatakov najlepšie obstáli Dominika Okonová a Zuzana Mrvová z 5.B, ktoré sa umiestnili medzi prvými dvoma stovkami piatakov.

Šiestaci boli tento rok úspešnejší - obsadili 59. (Maxim Kľúčik), 30. (Michaela Poláková) a 6. miesto (Jakub Vicen). Všetci účastníci dostali diplomy a špeciálne perá, Jakub aj tričko pre najúspešnejších.

Mgr. Ivanka ChytráAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku