Hviezdoslavov Kubín

„Kto nemiluje knihy, nemiluje múdrosť, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ (J.A.KOMENSKÝ)

V našej školskej knižnici máme veľa kníh a žiaci našej školy si ich radi vypožičiavajú. Avšak tentokrát sa tam žiaci druhého stupňa nestretli kvôli tomu, aby si vypožičali knihy, ale preto, aby si 13.2. „ zmerali sily“ v prednese poézie a prózy v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a prednášajúci boli podľa ročníkov rozdelení do II. (5. a 6. ročník) a III. (7., 8. a 9. ročník) kategórie. Rozhodovanie o víťazoch, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole, bolo náročné a poradie bolo nasledovné:

II. kategória POÉZIA

 1. Júlia Pullmanová – 5.C
 2. Adriána Filípková – 5.A
 3. Simona Oravcová – 5.C

II. kategória PRÓZA

 1. Nina Špotáková – 5.A
 2. Michaela Egrecká – 6. A
 3. SophiaVavrinská – 6.D

III. kategória POÉZIA

 1. Júlia Hanzély – 9.A – vlastná tvorba
 2. Petra Škablová – 8. B
 3. Tamara Kapinová – 8. B

III. kategória PRÓZA

 1. Lenka Pastírová – 8. A
 2. Júlia Brezinová – 7. B
 3. Natália Kintlerová – 8. A

Týmto sa však súťaž v prednese neskončila a 27.2. sa recitovalo opäť. S krásnymi ukážkami a odvahou sa pred porotu postavilo až 33 žiakov z prvého stupňa. Vybrať z takého množstva šikovných žiakov bolo veľmi ťažké, pretože deti sa neskutočne snažili a chceli ukázať svoje kvality nielen pred porotou, ale aj pred spolužiakmi. Mená víťazov sú nasledovné:

I. kategória POÉZIA

 1. Alexandra Ďurišová – 4.C
 2. Richard Nemec – 4.B
 3. Nina Fraňová – 3. A , Dominika Hlaváčiková – 2.A

I. kategória PRÓZA

 1. Adela Kapustová – 3.A
 2. Anna Barkáčová – 3.A
 3. Lenka Mihalíková – 2.C

V tejto kategórii bolo udelené v prednese poézie aj čestné uznanie. Svojím jemným a krásnym prednesom si ho vyslúžila žiačka 3.A triedy Nelka Baxová.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásne umelecké zážitky, víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole „HK“, ktoré sa uskutoční 19.3.2020 v Modre.

Mgr. Gabriela GroschmidtováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku