Úspech našich žiakov v literárno – výtvarnej súťaži

Týždeň slovenských knižníc...

Dňa 4. marca – počas TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC, boli víťazi z našej školy pozvaní na Vyhodnotenie literárno - výtvarnej súťaže za rok 2019.

Deti privítala pani Katarínka Cigánová. Tentokrát boli z týchto víťazných prác vybraní ABSOLÚTNI VÍŤAZI za rok 2019. Pani Katarínka predstavila hostí - pána grafika a keramikára Andreja Friča, ktorý zhodnotil výtvarné práce a našu milú pani spisovateľku Veroniku Šikulovú, ktorá hodnotila práce literárne. Ceny udelila aj pani riaditeľka Daniela Tóthová a bola udelená aj cena knižnice. Prác bolo veľmi veľa, všetky boli originálne, bolo ťažké vybrať víťazov.

Nakoniec boli deti milo prekvapené, nakoľko ceny získali:
1. miesto za literárnu časť - Sebastián Buchlák, 4.B
2. miesto za literárnu časť - Peter Keseli, 2.B / písal ešte ako prvák/

Cenu riaditeľky MK získali Ninka Černíková,4.B - za výtvarnú časť a tiež Barborka Hofierková, 5.B / ktorá súťažila ešte za Orešie/.

Víťazom srdečne blahoželáme, želáme veľa úspechov pri tvorbe a písaní príbehov a maľovaní obrázkov aj v roku 2020.

Anna Šimonovičová
koordinátorka súťaže

Fotogaléria...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku