Nie vždy príde, v čo dúfame...

Na Cirkevnom gymnáziu v Malackách...

Aj tento školský rok sme sa zapojili do recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha, ktorú zorganizovalo Cirkevné gymnázium v Malackách 13.februára 2020.

Snažili sme sa vybrať netradičné, ešte „ neodpočúvané“ prozaické a básnické ukážky. Siahli sme po pezinskom autorovi, básnikovi a kňazovi donovi Štefanovi Sandtnerovi a jeho próze „Spomienky“ a básnikovi Mikulášovi Šprincovi /exulant katolíckej moderny/ a jeho emotívnej básni „List Jankovi Silanovi“. Prózu predniesol Matúš Snoha z 9.B triedy a báseň recitovala Hanka Šuláková z 9.A triedy. Mladších žiakov reprezentovala Vaneska Pavlíková zo 4.A triedy, ktorá zarecitovala svoju vlastnú báseň „Ježiškovo svetielko“ o tom, ako veľmi ľúbi svojich rodičov i Pána Ježiša.

Nacvičovať sme začali už v predvianočnom čase, a potom sme v nácviku pokračovali i celý január. Žiaci texty vedeli, techniku recitácie sme tiež pekne zvládli. Dúfali sme v skvelé umiestnenie – no čestné uznanie si priniesla iba Vaneska.

Pani učiteľka Vanišová, ktorá zabezpečila prepravu žiakov do Malaciek, nám prezradila, že vyhrali hlavne malacké deti ... - ibaže ich ukážky nemali s náboženskou tematikou NIČ spoločné !!! … čo dodať...

Vaneske blahoželáme, píše ozaj pekné básničky.
Ostatným recitátorom – súťažiacim, ale aj tým, ktorí recitovali v školskom kole

SRDEČNE ĎAKUJEM!!!

Mgr. Božena JánošováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku