Mesiac knihy

Beseda s Miroslavom Kapustom

Marec - mesiac knihy, sme na 1.stupni oslávili zaujímavou besedou s básnikom Miroslavom Kapustom, ktorý sa venuje aj tvorbe šansónových textov a textov piesní a básní pre deti, ako i prozaickej tvorbe. Besedy, ktorá sa konala 03.03.2020, sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Pán spisovateľ deťom oživil besedu aj krátkou ukážkou z bojového umenia iaidó. Ďakujeme pánovi Kapustovi za jeho návštevu na našej škole a dúfame, že sa ešte stretneme.

Mgr. Petra Koczúrová

Fotogaléria...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku