Ypsilon - slovina je hra

Ako sme sa bavili so slovinou....

Ypsilon - je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Na našej škole sa tento školský rok uskutočnil 2. ročník súťaže. Spolu sa zapojilo 103 žiakov! Oceneným zo všetkých úspešných riešiteľov bol Matej Chudý zo 6.A. Získal bluetooth reproduktor!

Úspešní riešitelia súťaže ( úspešnosť nad 80% ) – získali diplomy so zlatou medailou:

I. stupeň
Brezinová Natália, 1.A
Keblušková Katarína, 1.A
Václav Marko, 1.A
Roth Matej, 1.A
Lackovičová Ella, 1.B
Magdinová Petra, 2.B
Barkáčová Anna Dorota, 3.A
Lackovič Jaroslav, 3.A
Malec Juraj, 3.A
Vorošová Kristína, 3.B
Vantrubová Viktória, 3.B
Oravec Juraj, 3.B
Krausová Simona, 4.B
Obuchová Lenka, 4.A
Obuchová Laura, 4.A
Keblušková Lucia, 4.A
Bozáňová Zuzana, 4.A
Bohúňová Laura, 4.A
Konczová Elizabeth, 4.A
Kuttner Dávid, 4.A
Morávková Liliana, 4.A
Machala Martin, 4.A
Mojžiš Timotej, 4.A
Ščasná Nela, 4.A
Slovák Matúš, 4.A

II. stupeň
Filípková Adriana, 5.A
Žilová Kristína, 5.A
Turinič Martin, 5.A
Baumerthová Katarína, 5.C
Pullmanová Júlia, 5.C
Beňo Adam, 6.A
Chudý Matej, 6.A
Paul Oliver, 6.C
Matúš Michal, 6.C
Krušinská Bronislava, 6.C
Hornáček Daniel, 6.D
Procházka Samuel, 6.D
Procházková Paulína, 6.D
Golkovská Lívia, 6.D
Marton Ondrej, 7.A
Šemetka Šimon, 7.A
Moravčíková Elizabeth, 7.A
Majerčáková Hanka, 7.B
Pilková Viktória, 7.B
Foldeš Laura, 7.B
Brezinová Júlia, 7.B
Vítková Daisy, 7.B
Černý Jakub, 7.B
Pastírová Lenka, 8.A
Kintlerová Natália, 8.A
Bohúnová Romana, 8.A
Tomovčík Michal, 8.A
Kintlerová Nina, 8.B
Škabla Petra, 8.B
Polaštík Tomáš, 8.B
Hanzély Júlia, 9.A
Šuláková Hana, 9.A
Vargová Zuzana, 9.A
Tomášková Ema, 9.A
Czúczová Kristína, 9.B
Bachárová Sarah, 9.B
Cesneková Linda, 9.B
Sadloňová Tamara, 9.B
Féderová Romana, 9.B
Ševčíková Nikola, 9.B
Kanková Michaela, 9.B
Uhláriková Natália, 9.B
Michalcová Lucia, 9.B

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme! Už sa tešíme na 3. ročník súťaže YPSILON – slovina je hra!

Mgr. Jana DupľákováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku