Informácie pre žiakov deviateho ročníka o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách

Informácie a tlačivá k prijímaniu na vzdelávanie v stredných školách v školskom roku 2019/2020

Prinášame vám informácie a tiež tlačivá, ktoré budete potrebovať v procese prijímania na vzdelávanie v stredných školách v budúcom školskom roku 2019/2020.

Tlačivá pre deviatakov...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku