Informácie k preplatkom za stravu v ŠJ za školský rok 2019/2020

Ako postupovať s preplatkami za stravu...

Vzniknuté preplatky za stravu v ŠJ budú presunuté do nasledujúceho školského roka, nebudú tento rok vrátené.

V prípade, že máte záujem o vrátenie vzniknutého preplatku, bude Vám vrátený na základe vypísanej žiadosti.

Žiakom odchádzajúcim z našej školy budú preplatky vrátené automaticky (nie je potrebné vypísať žiadosť).

Žiadosť o vrátenie preplatkov za stravu (.pdf)

Žiadosť je potrebné priniesť do školy, resp. zaslať na skolska.jedalenpk(zav)gmail.com do 31.7.2020.Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku