Oznam o stravovaní v školskej jedálni ZŠ v školskom roku 2020/2021

Stravovanie v šk. roku 2020/2021

Pred začiatkom šk. roka 2020/2021 je nevyhnutné vyplniť a doručiť Prihlášku na stravu pre školský rok 2020/2021.

Prihlášku môžete poslať mailom: skolska.jedalenpk(zav)gmail.com, alebo osobne odovzdať v školskej jedálni v termíne od 17.8 do 21.8.2020 v čase od 8:00 do 13:00 h.

Úhrada stravného a čiastočného príspevku na prevádzku školskej jedálne podľa prijatého VZN č.4/2019 v školskom roku 2020/2021:

"Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR." (viac v prílohe)

Tlačivá na stiahnutie:Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku