OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/21 – 2.9.2020

Pokyny k otvoreniu školského roka...

Pri vstupe do školy je potrebné rúško a dodržiavanie nariadení RÚVZ!

Bližšie informácie k otvoreniu škôl nájdete tu:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020

PrílohaAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku