VOĽBY DO RADY ŠKOLY

Na stiahnutie: Žiadosť o zaradenie na kandidátku do Rady školy

V stredu 23.09.2020 o 17,00 h sa uskutočnia voľby do Rady školy pri ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku z radov rodičov.

Záujemcovia môžu podávať oficiálnu písomnú žiadosť o zaradenie na kandidátku riaditeľke školy alebo na mailovú adresu: zsnabielenisku(zav)gmail.com

Termín podania žiadosti je do 18.09.2020 do 16,00 h.

V uvedenom termíne sa následne bude konať aj plenárna schôdza a triedne rodičovské združenia.

Žiadosť o zaradenie na kandidátku do Rady školy

Ingrid Jurčová, riaditeľka školyAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku