S literatúrou sme začali "zostra"

Literárne podujatia

Pani učiteľky slovenčiny na druhom stupni využili pekné septembrové počasie dokonale. Ešte sa nestalo, aby sa v jednom mesiaci uskutočnili ŠTYRI LITERÁRNE PODUJATIA !!!!

Začala 8.A , nasledovala 9.A s 9.B , potom 8.B a nakoniec treba pripočítať jednu mimoriadnu udalosť.

Ósmaci navštívili Modru. Najprv sa na cintoríne poklonili nášmu kodifikátorovi slovenského jazyka – Ľudovítovi Štúrovi . Tu sme si o jeho živote prečítali krátke pásmo, zažali sviece a do vázy vložili kytičku. Žiaci si vypočuli výklad v Múzeu Ľ.Štúra, boli sme aj v izbe, kde Ľudovít Štúr zomrel.

Keďže Modra je známa ako keramikárska „veľmoc“, navštívili sme aj mestskú baštu, v ktorej sa nachádza Galéria Ignáca Bizmayera. Obdivovali sme krásu hlinených – do keramiky pretvorených postavičiek v krojoch z rôznych častí Slovenska. Umelcov cyklus „ Rok vinára“ putuje vždy na každú celosvetovú výstavu EXPO.

Na rozdiel od ôsmakov, deviataci 17.09. vyštartovali hneď o 7.00 hod. smerom na západ. V malej dedinke Hlboké sa pred 177-timi rokmi na evanjelickej fare Jozefa Miloslava Hurbana stretli Štúr a Hodža a tu uzákonili pre Slovákov jednotný spisovný jazyk - vzorom boli liptovské nárečia. O tejto udalosti a Hurbanovom živote nám porozprávala pani sprievodkyňa v jeho Pamätnej izbe, šli sme sa mu pokloniť na cintorín a nakoniec sme mohli vojsť do fary, do izby, kde sa táto vzácna udalosť stala. Dokonca nás pani kostolníčka vpustila do kostola, kde Hurban pôsobil takmer 40 rokov.

Pokračovali sme do Brezovej pod Bradlom s desiatovou prestávkou. Nasledovala poklona na Bradle – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Okrem poklony, kytičky, sme si vypočuli aj našu hymnu, pofotili sme a kochali pohľadom na čarovnú myjavskú a javorinskú pahorkatinu.

Nasledovalo Múzeum Milana Rastislava Štefánika. Tam bolo čo pozerať!!! Žiaci boli disciplinovaní, lebo lektor hovoril pútavo a zaujato.

Poslednou zastávkou bola dedinka Naháč neďaleko Trnavy. Navštívili sme faru veľkého slovenského osvietenca – katolíckeho kňaza Juraja Fándlyho a boli pri jabloni, ktorá nekvitne – a teraz na jeseň má jabĺčka. Vypestoval ju práve J.Fándly!

Domov sme prišli až po 16.00 hod., ale nikomu to nevadilo.

Touto cestou veľmi pekne ďakujem pani učiteľkám - Vargovej, Marcinkovej a Dupľákovej, že ma sprevádzali. Veríme, že si žiaci z exkurzií odniesli čo najviac, aby to, čo videli a počuli, využili na hodinách literatúry a dejepisu !

Štvrtá udalosť potešila moje srdiečko. Konkrétne : počas „korony“ som poslala tri básne do literárnej súťaže „Rozlet“ od NIKOLASA MIŠKOVSKÉHO z 8.B triedy a tri básne nášho bývalého žiaka DOMINIKA LACKOVIČA. Čuduj sa svete – Nikolas získal 1. miesto a Dominik 2. miesto. Keďže sme nechodili do školy, nemali sa s kým o túto radosť podeliť. Organizátorky nás pozvali 21.09.2020 do Trnavy na vyhodnotenie. S Nikolasom šla aj mamička. Na Dominika som nemala kontakt... Tešili sme sa, lebo súťaž bola CELOSLOVENSKÁ !!!

Obom víťazom blahoželáme !!! Veríme, že budú vo svojej tvorbe pokračovať. Uvádzam jednu Nikolasovu báseň, Dominikovu v budúcom čísle.

ODCHÁDZAŠ

Keď odchádzaš po pustých chodbách,
vidím kvitnúť kvety na tvojich nohách -
putovné kvety života a smrti -
možno len slnko zďaleka na ne svieti.

Žeravý plameň tichých miest...
Už nespoznávam tie skratky -
tých starých ciest -
pohŕdať šťastím,
pohŕdať láskou.

Veď netušil, že mu je napospas blízkou.
Charizma, ktorá rozpútala jesenný bozk.
Veď láska roztopí aj ten najpevnejší vosk.

Autor: Mgr. Božena JánošováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku