Organizácia vyučovania od 15.10.2020

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie, odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne:


1. - 4. ročník

5. - 9. ročník

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

Dôležité dokumenty:

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Dôležité linky:

Rozhodnutie Ministerstva  Číslo: 2020/17294:1-A1810

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Manuál opatrení pre základné školyAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku